Plaça Sant Felip Neri, 6 – 08002 Barcelona (Tel 93 301 12 96 – Fax 93 301 13 40)

Infantil

El joc per descobrir el món


Nens

Primària

Parlar i escoltar per entendre’ns i aprendre


Primària-conversa

Secundària

Compartir per construir coneixement


ESO