Plaça Sant Felip Neri, 6 – 08002 Barcelona. Tel 93 301 12 96 i 676 87 46 92

Oferta educativa

Infantil

L’entrada a l’escola és un moment molt important i per això posem especial atenció al procés d’adaptació de P-3, fent un seguiment individualitzat acurat.

Treballem per projectes, atenent i donant resposta a les inquietuds dels nens i nenes.

Iniciem el treball de l’aprenentatge de lectoescriptura ajudant a avançar a partir del moment maduratiu de cadascú.

Fem tallers, racons i piscina i introduïm l’anglès i la informàtica a P-4.

Compartim estones de lectura amb els padrins de Cicle superior.

       

Primària

Seguim la metodologia de projectes en l’àrea de Coneixement del medi.

Fem tallers, racons de cicle i treball individual com a metodologia per a desenvolupar l’autonomia i la gestió del propi treball.

Elaborem les pròpies normes de convivència i establim les assemblees de classe com a espai de diàleg dins el grup.

Acompanyem els alumnes en el procés d’aprentatge i de creixement personal.

       

Secundària

Seguim el Pla d’acció Tutorial amb tutoria individual (2 tutors per grup), elaborem projectes de treball, treballem amb grups flexibles en les àrees instrumentals i grups reduïts en les altres àrees.

Orientem als i les alumnes de 4t d’ESO en el seu futur acadèmic.

Elaborem les nostres pròpies normes de convivencia i fem assemblees com espai de diàleg i participació en la vida de l’Escola.