Plaça Sant Felip Neri, 6 – 08002 Barcelona. Tel 93 301 12 96 i 676 87 46 92

Serveis

Departament d’orientació psicopedagògica

El departament d’orientació psicopedagògic és l’equip de professionals encarregats de dur a terme l’atenció psicopedagògica dels alumnes. El componen el psicòleg i els mestres de suport educatiu.

Les seves funcions són les següents:

  • Atenció psicopedagògica als alumnes.

  • Orientació a mestres i pares.

  • Organització del treball específic en els àmbits de curs, cicle o general d’escola.

  • Acompanyar l’adaptació de P-3 i col·laborar en l’orientació dels alumnes de 4t d’ESO.

  • Prevenció i detecció de necessitats educatives específiques.

  • Analitzar les necessitats individuals i grupals detectades pels mestres.

 

            

 

Socialització de llibres de text

El curs 2003-04 es va iniciar la socialització dels llibres de text. La iniciativa ha creat un fons de llibres de l’Escola per tal que els alumnes en facin us com si fos material escolar.

Els objectius  de la socialització dels llibres de text són:

  • Facilitar a tots els alumnes els llibres de text, amb un estalvi important per a totes les famílies.

  • Educar en la responsabilitat i la cura dels béns comuns.

  •  Educar en els valors de sostenibilitat.

Alumnes, pares i mares i mestres es responsabilitzen del control i cura dels llibres.

 

Menjador

L’Escola gestiona i ofereix servei de mitja pensió per aquelles famílies que ho desitgin. Actualment el menjador es troba al refrectori del Convent i la cuina és de càtering. En aquesta tasca comptem amb un grup de monitors del grup Teno.

      

En aquest enllaç hi podreu consultar el menú actual.