Plaça Sant Felip Neri, 6 – 08002 Barcelona. Tel 93 301 12 96 i 676 87 46 92

Científic

Robòtica

La robòtica és una eina estimulant, versàtil i flexible que permet adaptar-se a la diversitat de l’alumnat. La robòtica educativa fomenta:

  • La creativitat en la resolució de problemes i el descobriment autònom de la ciència i la tecnologia.
  • El mètode científic com a mitjà per resoldre reptes, amb l’experimentació i la pràctica.
  • Els coneixements adquirits ajuden a comprendre el funcionament d’eines i objectes de la vida quotidiana.
  • El desenvolupament de vocacions científiques i tecnològiques.
  • L’ús de vocabulari especialitzat i la construcció de concepcions pròpies sobre el significat de cada objecte que es manipula.
 

A l’escola treballem la robòtica a l’optativa de 1r d’ESO i en una activitat extraescolar. En aquesta extraescolar es preparen els grups per a la participació en els concursos de la First Lego League i la World Robot Olympiad.

La First Lego League (FLL) presenta a joves de 10 a 16 anys un repte del món real, mitjançant la construcció de robots que realitzen una sèrie de tasques en un terreny de joc que fa referència a la temàtica del repte. A la FLL els equips, guiats per la seva imaginació i el seu entrenador,descobreixen futures vocacions científiques i tecnològiques. A través d’aquest programa aprenen i contribueixen positivament en la societat. I desenvolupen habilitats de treball en equip, emprenedoria, innovació i creativitat que els serviran per a tota la vida.

WROA la World Robot Olympiad (WRO) els equips de 2-3 alumnes han de muntar el robot en 2,5 hores i resoldre el repte plantejat. Posa a prov l’enginy i la capacitat de resoldre dificultats.

Podeu trobar més informació Blog de robòtica a l’ESO.

Prova Cangur

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l’entitat titular del Cangur en llengua catalana.

La prova Cangur, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, i organitzada per  les respectives comissions balear, valenciana i catalana és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en una prova de 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema.

Els enunciats els prepara, en una reunió internacional, l’associació Le Kangourou sans Frontières, on Catalunya hi participa com a nació. Llavors els participants i les participants d’arreu d’Europa i d’altres països del món es plantegen els mateixos problemes i tenen un temps d’una hora i un quart per intentar resoldre’ls.

La nostra escola hi participa des del seu inici en el nivell 1 (3r d’ESO) i nivell 2 (4t d’ESO). El curs 2014-15 s’hi van incorporar el cursos de 5è i 6è de primària. I en el curs 2015-16 si han incorporat 1r i 2n d’ESO.

També participem a la Copa Cangur, en la qual un equip de 7 alumnes (de 1r, 2n i 34 d’ESO) ha de resoldre els problemes plantejats, amb una puntuació dinàmica que dóna emoció al concurs. Una competició que estimula el potencial individual i l’estratègia d’equip.

Projecte de competències de Pensament Científic a l’ESO

Des del curs 2011-12 la nostra escola participa en aquest projecte dissenyat per a l’àrea de Ciències Naturals i que es va començar a aplicar a 1r d’ESO i actualment es fa de 1r a 3r d’ESO.

Es tracta d’un projecte elaborat perla Facultat de Ciències de l’Educació de l´UAB, en el desenvolupament del qual la nostra escola, entre d’altres , hi participa.

L’objectiu es centra en apropar i facilitar als nois i noies de l’ESO la comprensió de l’entorn natural en el que vivim, mitjançant un estudi de les Ciències Naturals basat en l’aprenentatge competencial i en el treball cooperatiu a l’aula. A fi de facilitar l’assoliment dels coneixements propis de l’àrea d’una manera més profunda i més amena.

    Pensament científic2          Pensament científic1