Plaça Sant Felip Neri, 6 – 08002 Barcelona. Tel 93 301 12 96 i 676 87 46 92

English Project

GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme)

logo_gep The school joins the formative course known as “Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme” (leaded by     Departament d’Ensenyament) in order to achieve the goals of “Europa 2020” and “Marc per al Plurilingüisme” of Educational System of Catalonia.

Curs 2016-17!

L’escola participa de la formació coneguda com el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (Departament d’Ensenyament) que es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea.

En aquest enllaç podeu veure la presentació del projecte GEP de l’escola!

 

Global Scholars Project (1r-2n ESO)

Global

Global Scholars is an international online learning program that connects students in cities around the world and repares them to become the next generation of global citizens. Engaging in activities both in the classroom and online, students ages 10-13 interact with their international peers, develop 21st century skills, and ultimately gain a broader perspective on the global world in which they live.

Students gain global perspective as they share ideas and experiences through discussion forums and develop multimedia projects such as documentary videos and digital presentations. Students ultimately use their knowledge to improve their own communities and the world.

Curs 2016-17!

El projecte Global Scholars és una iniciativa que parteix de la Fundació Bloomberg Philanthropies, amb seu a Nova York, que pretén afavorir que joves d’escoles d’arreu del món intercanviïn informació, coneixements i experiències sobre un tema proposat mitjançant una comunitat virtual.

Laboratory sessions in English

science laboratory

Students in the course of Natural Sciences in secondary use English as the language in experimental laboratory sessions. In this way we can practice and improve our knowledge of this language while learning science.

Curs 2016-17!

Pràctiques de laboratori. Els alumnes de l’àrea de Ciències Naturals a l´ESO fem servir l’anglès com a llengua vehicular en les sessions experimentals al laboratori.

Science Experiments

science-experiments

In third year of primary we are learning Science Experiments in English Language. They have the opportunity to handle new materials and they learn new science concepts one hour per week.

Curs 2016-17!

Experiments de medi. A tercer de primària l’experimentació de l’àrea de ciències es fa en llegua anglesa.

Science Workshop

science workshop

Students in 5th and 6th grades participate in Science Workshop. Throughout experimentation and observation of natural phenomena we learn Science and talk in English.

Taller de Ciències. Els alumnes de 5è i 6è de Primària participem en el Taller de “Science”. Mitjançant l’experimentació i  l’observació dels fenòmens naturals.

Category: English project