Plaça Sant Felip Neri, 6 – 08002 Barcelona. Tel 93 301 12 96 i 676 87 46 92

Esportiu

EL PROJECTE ESPORTIU A L’ESCOLA

En la nostra societat, actualment es manifesta un ampli consens sobre la consideració de l’Educació Física com a factor important en el desenvolupament integral de la persona.

La pràctica de l’Educació Física ha de contribuir a la millora de la qualitat de vida, essent una eina pel coneixement corporal, pel domini de l’acció motriu en l’espai i per l’aplicació de cadascuna de les relacions afectives que s’estableixen a partir de l’activitat física.

L’àrea d’Educació Física basa el seu procés d’aprenentatge en l’activitat vivencial per l’alumnat, que aprèn a partir del moviment del seu propi cos, convertint-lo en la seva eina d’aprenentatge.

L’alumne/a té necessitat de moviment, ja que el qual forma part del seu procés evolutiu i del desenvolupament. Però perquè aquest procés tingui lloc, ha d’integrar els coneixements i aprenentatges en relació amb el propi cos de  manera competencial.

Aquest moviment, que és la primera eina d’interrelació que té l’infant amb l’entorn, que contribueix  a les primeres relacions socials i que és una gran font de plaer i diversió, el treballem a partir del joc motriu.

Donem una importància cabdal al concepte de joc motriu treballant-lo de manera diferenciada dins tota l’escola, des de Parvulari, passant per Primària, fins a Secundària, sent la nostra principal manera d’entendre la pràctica de l’Educació Física.

Entenem el joc motriu com una eina que satisfà la necessitat de moviment i canalitza  la part afectiva i emocional, a l’hora que ens permet treballar en el coneixement i experimentació dels continguts motrius propis de l’àrea. “aprendre jugant i aprendre a jugar millor”.

Un dels objectius principals que es treballa a partir del joc, i que identifica la pràctica de l’Educació Física a l’escola, és l’execució del major nombre de respostes motrius, diferenciades i variades, però totes correctes, per tal d’assolir els objectius plantejats.

EL PROJECTE MOTRIU A PARVULARI

Els infants tenen el seu propi cos com a eina principal per conèixer la pròpia persona, així com per a interrelacionar-se amb el seu entorn més proper. Aquest moviment del seu cos, li proporcionarà un procés d’experimentació, descobriment i coneixement fonamental per crear la seva identitat.

Al llarg d’aquesta etapa, la canalització d’aquest moviment, el treballem de diferents maneres: amb el joc simbòlic, on imita i representa situacions de la vida quotidiana, amb el joc motriu, utilitzant consignes senzilles i clares i amb els contes motrius, on a partir de la lectura i seqüenciació de diferents contes populars, interioritzem els personatges i les seves accions i els convertim en contes motrius a partir del propi moviment.

EL PROJECTE MOTRIU A PRIMÀRIA

Donat que l’activitat física és una de les activitats més globalitzadores i integrals que existeixen avui dia, per la nostra Escola, l’educació física és una font inesgotable d’aprenentatge per a la vida en un context de simulació i de joc, on el desenvolupament del cos i la pràctica d’habilitats motrius possibiliten una millora de la persona en totes les seves dimensions.

Durant l’etapa de Primària donem molta importància a la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables i l’acceptació del propi cos, constituint així principis valuosos de l’acció educativa i que contribueixen a la millora de l’autoestima.

Les estratègies en la pràctica seran, en general, de caràcter global, ja que afavoreixen la transferència dels aprenentatges a altres contextos, potenciant les tasques on predomini l’aprenentatge i el treball de reptes cooperatius.

Per tant, el joc i les activitats jugades seran els principals mitjans per assolir els objectius plantejats.

EL PROJECTE MOTRIU A SECUNDÀRIA

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’Educació Física en l’etapa de l’educació es fomenta en l’adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, contribuint així al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.

Oferim diferents disciplines esportives de tal manera que els alumnes puguin trobar en alguns, les diferents possibilitats per descobrir els beneficis que ens pot aportar l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana.

COMPLEX ESPORTIU CAN RICART

     

(Educació Física, Primària i E.S.O)

ACTIVITATS – SORTIDES EDUCACIÓ FÍSICA

“A la Recerca del Joc Perdut” (P-5)

L’objectiu principal d’aquesta activitat és recuperar el joc popular i tradicional compartint-los de forma conjunta amb altres escoles de Barcelona.

“Mar de Jocs” (1r  Primària)

Jornada d’interrelació entre diferents centres docents de Barcelona per gaudir de l’activitat física fent diferents jocs a la platja.

Rodajoc (3r Primària)

L’experiència del joc sense fronteres, barrejant l’alumnat de les diferents escoles del barri, per compartir jocs i vivències d’arreu del món aprofitant la diversitat de cultures.

Cursa d’Orientació (4t Primària)

Demostrant respecte per l’entorn i relacionant les nocions espacials tot aplicant-les a un espai concret, fem una cursa d’orientació pel Parc de la Ciutadella.

Iniciació a l’Escalada (5è Primària)

Experimentació, identificació i coneixement de tècniques per iniciar-se a l’activitat d’escalada.

Biatló (6è Primària)

Ja fa molts cursos participem en la Biatló (Prova aquàtica + cursa a peu),  organitzada per l’Institut Barcelona Esports, i que transcorre al llarg de l’Anella Olímpica.

BTT (6è Primària i 1r E.S.O.)

Amb Bicicletes Tot Terreny, tant en un circuit urbà, com de muntanya, aprenem a muntar en bicicleta. Per una pedalada divertida i segura.

Triatló (1r i 2n E.S.O.)

Ja fa molts cursos participem en la Triatló (Prova aquàtica + bicicleta + cursa a peu) organitzada per l’Institut Barcelona Esports, que es du a terme a la Vila olímpica.

Senderisme (2n i 3r E.S.O.)

Activitat física en un medi diferent a l’habitual. D’aquesta manera pretenem facilitar la formació d’una actitud pròpia i personal del nostre cos, rrelació a l’entorn natural al llarg del Parc Natural de Collserola.

Esport a la Platja! (3r i 4t E.S.O.)

Pràctica d’esports amb i sense implement a la platja.

De Marxa Fent Esport (4t E.S.O.)

Descobrir i practicar diferents d’activitats físiques dirigides en una instal•lació esportiva municipal, amb la possibilitat de participar en un programa extraescolar d’exercici físic.