A plurilingual activity

Descobrim algunes de les llengües que es parlen arreu del món a través del projecte sobre els països

A plurilingual activity

In year 6 of Primary we are working on a project about traditional food around the world, Each group of students are studying a country in terms of food and languages. We are also reflecting on the richness of speaking different languages, we translate chunks of words and we learn new words in other languages. We like plurilingualism!

Una activitat plurilingüe

A sisè Primària estem treballant en un projecte sobre menjar tradicional arreu del món. Cada grup d’estudiants estudia un país i aprenem sobre el menjar tradicional i les llengües que s’hi parlen. També reflexionem sobre la riquesa de parlar diferents idiomes, fem traduccions i aprenem noves paraules en altres idiomes. Ens agrada el plurilingüisme!