Informació bàsica sobre protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament de la UE 2016/679 relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides seran tractades de forma confidencial i no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. La Fundació Torras i Bages – Escola Sant Felip Neri, amb CIF 608469728, és responsable d’aquest tractament, amb la finalitat de posar-se en contacte i mantenir informades les persones interessades durant el procés de preinscripció i de matriculació escolar 2019-2020, fruit d’aquest consentiment. Es pot exercir el dret a l’accés, rectificació, supressió, oposició o limitació de les dades recollides a través del correu electrònic escola@santfelipneril.cat.