De l’audiència pública al procés participatiu

Procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona

Hem començat el Procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona que aquest any substitueix l’Audiència Pública.

L’Oriol i l’Arnau seran els dinamitzadors que ens acompanyaran en quest camí i avui ens han presentat el projecte.

El Procés participatiu és un canal de participació que es posa a l’abast de la ciutadania adolescent —d’entre 12 i 17 anys— de la ciutat perquè se’l facin seu per fer propostes a l’Ajuntament de la ciutat, i aquest es compromet a respondre-hi. D’aquesta manera, la ciutat dona veu a la ciutadania més jove i fa visible les seves demandes i projectes.

Es tracta d’establir uns espais de diàleg, presencial i digital, d’intercanvi d’idees, de contrast i que ajudin els més joves a entendre la complexitat actual i fer propostes per al present.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió i de participació, el jovent presenta les seves propostes als plenaris de districte i de ciutat, amb el compromís polític de fer un retorn concret d’admissió o rebuig de les propostes presentades per part dels i les adolescents de la ciutat.