Documents de l’escola

Declaracions responsables i autorització gestió de casos 2020-21
Declaració responsable per a famílies d’educació infantil
Declaració responsable per a famílies d’educació primària
Declaració responsable per a famílies d’ESO
Dossiers d’ESO 2021-22
Dossier famílies de 1r d’ESO
Dossier famílies de 2n d’ESO
Dossier famílies de 3r d’ESO
Dossier famílies de 4t d’ESO