Els espais d’aprenentatge a l’educació primària

Sorry, this entry is only available in Catalan.

Dues tardes a la setmana, l’alumnat escull quina intel·ligència vol treballar

La creació dels espais d’aprenentatge forma part del projecte de transformació pedagògica que vam iniciar el curs 2017-18. Concretament, els espais es basen en el treball de les intel·ligències múltiples, a partir de la teoria de H. Gardner, i amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge significatiu, col·laboratiu i cooperatiu; fomentar i desenvolupar l’autonomia, l’autoconeixement i la responsabilitat, i afavorir la relació, la comunicació i el coneixement entre l’alumnat i entre l’alumnat i el professorat.

D’aquesta manera, dues tardes a la setmana alumnat de primària participa dels espais al costat de companys d’altres cursos, organitzats en dos grups: un de 1r a 3r i un altre de 4t a 6è. Són els propis infants els que escullen lliurement quina intel·ligència volen treballar en un dels espais que se’ls proposen:

  • Intel.ligència lingüística: Espai Victor Català
  • Intel.ligència matemàtica: Espai Pitàgores
  • Intel.ligència musical: Espai Pau Casals
  • Intel.ligència cinèstesica-corporal: Espai Olímpia
  • Intel.ligència naturista: Espai Marie Curie
  • Intel.ligència espaial-corporal: Espai Leornardo Da Vinci
  • Intel.ligència inter-intrapersonal: Espai Àgora

Després dels espais, ja a l’aula, l’alumnat, amb el/la tutor/a, fa una revisió de les activitats que se li han plantejat, així com dels aprenentatges.