L’escola s’uneix al projecte ‘Filoescola’

Sorry, this entry is only available in Catalan.

A partir d’aquest curs s’impartirà filosofia des de l’alumnat de P3 fins a 4t d’ESO

Per què la filosofia a l’escola?

Per què Filosofia 3/18?

A l’escola, un dels nostres objectius prioritaris ha estat sempre ajudar els nens i nenes, nois i noies a pensar, a esdevenir persones reflexives, interessades per tot allò que els envolta, capaces d’actuar de manera justa i solidària i de transformar el món on viuen. Per això, en aquests moments de transformació pedagògica també reflexionem i ens plantegem de quina manera els podem ajudar a fer-ho millor.

És aquesta inquietud la que ens ha portat fins a la Filosofia 3/18, formant el conjunt del professorat en aquest projecte i sumant-nos a la xarxaFiloescoles‘.

Tal i com defineixen els seus promotors, el Grup d’ Innovació i Recerca per l’ensenyament de la Filosofia – IREF, “és una proposta educativa per a l’educació infantil, primària i secundària, que pretén desenvolupar les habilitats de pensament de l’alumnat, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a ser més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-se per participar en un món democràtic”.

Filosofia 3/18 beu del projecte internacional Philosophy for Children promogut pels filòsofs Matthew Lipman i Ann Margaret Sharpque té per objectiu:

Ensenyar a pensar (En-raonar perquè pensament i llenguatge són dues parts d’un únic procés) millor (des de la lògica i l’ètica) per ells mateixos (amb autonomia intel·lectual i autoestima ) des d’una perspectiva democràtica (des del respecte, el reconeixement i el pluralisme).

filoscoles-som-filoescola-escola-sant-felip-neri copia
escola-sant-felip-neri-filoescola

Què significarà això a l’aula?

A nivell general, ajudarà l’alumnat a estar més atent al discurs, a ser més reflexiu i més raonable i li proporcionarà eines per poder  millorar la seva capacitat de judici.

Com es concretarà?

A les aules d’infantil, es treballaran les habilitats de pensament relacionades amb la recerca (informació sobre l’entorn), la conceptualització (interioritzar les informacions, definir-les i posar-los nom), de raonament (ampliar el coneixement amb l’ús de la raó) i de traducció (serveixen per explicar, aplicar o formular el resultat del coneixement). Tot aquest treball es farà a través de contes, endevinalles, poemes, cançons, jocs, art,..

A primària, es continuarà el treball engegat a infantil però es posarà especial atenció als sentits en l’aspecte perceptiu i també en els aspectes ètics i estètics. Es treballarà també la filosofia de la naturalesa a través de l’observació, la contemplació i reproduint el procés que fan les ciències: esbrinar, buscar, desxifrar, analitzar. Finalment el programa ens acostarà a la filosofia del llenguatge a través de les comparacions, els símils,… que ens portaran a ampliar l’expressió del llenguatge.

A secundària, es treballaran la lògica, l’argumentació i la fonamentació racional de les nostres conductes tot analitzant la correcció o incorrecció de les normes que les regeixen, és a dir, fonaments d’ètica. Posarem sobre la taula les raons, les creences que fonamenten la nostra manera de jutjar i avaluar la pròpia conducta i la dels altres.