Motricitat a l’Escola Sant Felip Neri

En la nostra societat, actualment es manifesta un ampli consens sobre la consideració de l’Educació Física com a factor important en el desenvolupament integral de la persona.

La pràctica de l’Educació Física ha de contribuir a la millora de la qualitat de vida, essent una eina pel coneixement corporal, pel domini de l’acció motriu en l’espai i per l’aplicació de cadascuna de les relacions afectives que s’estableixen a partir de l’activitat física.

L’activitat física és una de les activitats més globalitzadores i integrals que existeixen avui dia, per la nostra Escola és una font inesgotable d’aprenentatge per a la vida en un context de simulació i de joc, on el desenvolupament del cos i la pràctica d’habilitats motrius possibilitant una millora de la persona en totes les seves dimensions.

Els infants tenen el seu propi cos com a eina principal per conèixer la pròpia persona, així com per a interrelacionar-se amb el seu entorn més proper. Aquest moviment del seu cos, li proporcionarà un procés d’experimentació, descobriment i coneixement fonamental per crear la seva identitat, convertint-lo en la seva eina d’aprenentatge.

L’alumnat té necessitat de moviment, el qual forma part del seu procés evolutiu i del desenvolupament. Però perquè aquest procés tingui lloc, ha d’integrar els coneixements i aprenentatges en relació amb el propi cos de  manera competencial.

Aquest moviment, que és la primera eina d’interrelació que té l’infant amb l’entorn, que contribueix  a les primeres relacions socials i que és una gran font de plaer i diversió, el treballem a partir del joc motriu.

Entenem el joc motriu com una eina que satisfà la necessitat de moviment i canalitza  la part afectiva i emocional, a l’hora que ens permet treballar en el coneixement i experimentació dels continguts motrius propis de l’àrea. “aprendre jugant i aprendre a jugar millor”.

Al llarg d’aquesta etapa, la canalització d’aquest moviment, el treballem de diferents maneres: amb el joc simbòlic, on imita i representa situacions de la vida quotidiana, amb el joc motriu, utilitzant consignes senzilles i clares i amb els contes motrius, on a partir de la lectura i seqüenciació de diferents contes populars, interioritzem els personatges i les seves accions i els convertim en contes motrius a partir del propi moviment.

Un dels objectius principals, i que identifica la pràctica de l’Educació Física a l’escola, és l’execució del major nombre de respostes motrius, diferenciades i variades, però totes correctes, per tal d’assolir els objectius plantejats: conèixer, interrelacionar-se, experimentar, descobrir…