Nova àrea de projectes

Sorry, this entry is only available in Catalan.

El projecte del primer trimestre, és sobre Ciutat Vella, el nostre barri!

28/11/2017 Fase final

Hem entrat a la fase final del projecte. Ara cada grup ha pensat un treball final que ha desenvolupar. Hi ha una gran varietat d’idees, totes boníssimes. Els grups estan molt ocupats per poder aconseguir que la seva idea es materialitzi.

17/10/2017 Presentació amb google maps

Fem un viatge virtual pels llocs que hem visitat i ho expliquem als companys.

Gimcana del 10 d’octubre

Ens dividim en quatre grups i cadascun dels grups visita un dels barris de Ciutat Vella.

Què és l’àrea de projectes?

Amb el treball per projectes ens proposem aconseguir un procés d’aprenentatge el més significatiu i autònom possible a l’ESO. Aquests projectes tenen en comú que són interdisciplinars i interclasses (1r i 2n ESO) i en ells es dóna gran rellevància al treball cooperatiu.

Aquesta metodologia fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber i la recerca de nous coneixements. L’alumnat treballa en grups amb el quadern de bitàcola, un diari del dia a dia, on s’anoten les conclusions, es fan esquemes, dibuixos i es va recollint tot el procés.

Els nois i noies elaboren preguntes o fan hipòtesis, prenen decisions i es reparteixen les tasques. També han de cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses. Aquesta forma de treballar promou la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixements de forma compartida.

Intervenen en la mateixa franja horària quatre professors de diferents matèries i el currículum s’organitza a partir d’un tema o proposta d’interès comú que va canviant cada trimestre.