Alumnes de 3r i 4t d’ESO, avaluats per l’informe PISA 2022

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en catalán.

L’escola ha estat seleccionada per participar en aquest programa internacional d’avaluació del sistema educatiu

El passat 5 d’abril, 30 alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’escola van participar d’una prova extraordinària que forma part del Programa Internacional d’Avaluació de l’Alumnat (PISA) 2022Ho van fer juntament amb altres joves nascuts l’any 2006 de 1.000 centres educatius de tot l’Estat Espanyol. 

Fa uns mesos que l’escola va ser seleccionada per participar en aquesta avaluació de renom i prestigi a nivell mundial que realitza cada tres anys l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE). Amb la participació d’alumnes de 15 anys d’arreu del món, PISA avalua els sistemes educatius dels 90 països i economies que hi participen.

El seu objectiu és obtenir, de manera sistemàtica i continuada, dades sobre el rendiment acadèmic de l’alumnat que proporcionaran a la ciutadania, als professionals i als responsables polítics de l’educació un perfil dels coneixements, destreses i competències dels estudiants de cada país.

Així mateix, PISA correlaciona aquests resultats amb les variables demogràfiques, socials, econòmiques i educatives més rellevants, obtingudes mitjançant l’aplicació d’uns qüestionaris de context. 

En el cas de la nostra escola, les proves les ha fet l’alumnat nascut l’any 2006, tota la classe de 4t d’ESO i part de l’alumnat de 3r, un total de 30 alumnes.

 

En què consisteix la prova que ha fet l’alumnat? 

La prova cognitiva:

  • Competència matemàtica (competència principal)
  • Competència lectora
  • Competència científica
  • Competència financera
  • Pensament creatiu (competència innovadora)

Els qüestionaris de context:

  • Alumnat
  • Direccions

A PISA, l’alumnat no fa totes les competències, només en fa dues que les tria de forma aleatoria l’ordinador, amb una preeminència de la matemàtica, ja que és la competència principal d’aquest any.

 

Quines són les competències que avalua la prova?

Competència matemàtica: raonar matemàticament i formular utilitzar i interpretar les matemàtiques per resoldre problemes en una varietat de contextos del món real (definició PISA 2022).

Competència lectora: comprendre, utilitzar, avaluar, reflexionar i implicar-se amb els textos per assolir els objectius propis, desenvolupar el propi coneixement i el propi potencial i participar en la societat (definició PISA 2018).

Competència científica: capacitat que té un ciutadà reflexiu per involucrar-se en qüestions relacionades amb la ciència i amb les idees de la ciència (definició PISA 2015).

Competència financera: coneixement i comprensió de conceptes financers, i dels riscos, així com les habilitats, la motivació i la confiança per aplicar los de manera efectiva a l’hora de prendre decisions en diferents contextos financers, millorar el benestar econòmic individual i social, i facilitar la participació responsable en la vida econòmica (definició PISA 2012).

Pensament creatiu és la competència que permet desenvolupar de manera satisfactòria la generació, avaluació i millora d’idees, que poden donar lloc a solucions originals i efectives, avenços en el coneixement i formes d’expressió imaginatives i impactants (definició PISA 2022).