L’opinió de les famílies per millorar l’escola: l’enquesta 2019

By 15/07/2019Escola

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en catalán.

L’èxit de resposta d’aquesta convocatòria permetrà analitzar les fortaleses i mancances de l’escola

Com a escola, mantenim sempre una voluntat de millora respecte el nostre dia dia. Una reflexió envers el nostre funcionament i la nostra tasca per millorar en benefici de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

Aquesta és la principal finalitat de l’enquesta a les famílies. Conèixer la vostra opinió és clau per seguir treballant amb les fortaleses i posar fil a l’agulla en les mancances. Aquest anàlisi ens permet conèixer les necessitats i proposar-nos nous reptes. Ens demana reflexió i debat per replantejar el nostre funcionament i ens exigeix creativitat en la cerca de noves accions.

Una primera valoració d’aquesta Enquesta 2019 és la quantitat de respostes: l’heu contestat el 50% de les famílies! Això són poc més de 120 famílies i fa que les dades obtingudes tinguin una major representivitat. Tot i així, cal tenir en compte que la participació de les famílies se situa principalment a les etapes d’infantil i primària.

Una segona valoració cal fer-la al voltant del servei de menjador. Tot i que no formava directament part de l’enquesta, hi ha molts comentaris que ens animen a revisar el càtering i el monitoratge. Precisament això és el que s’ha fet aquest curs i finalment aquest setembre el proveïdor actual serà substituït per una nova empresa de menjador.

Entrant en els blocs de l’enquesta, el projecte de transformació pedagògica rep, en general, una valoració molt positiva. Totes les preguntes plantejades superen el 75% de respostes “bastant satisfactòries” i “totalment satisfactòries”. El projecte segueix consolidant-se i millora la seva valoració global respecte l’any anterior. Els projectes de l’alumnat i la manera d’ensenyar són els ítems més ben valorats. Tot i així, cal continuar treballant per comunicar i explicar bé el projecte a les famílies, ja que 1 de cada 5 famílies està mitjanament o poc satisfeta amb la informació relacionada amb l’aprenentatge de l’alumnat i 1 de cada 4 fa aquesta valoració de la percepció i coneixement del canvi de model.

Pel que fa al bloc d’aspectes generals, les respostes “bastant satisfactòries” i “totalment satisfactòries” superen el 90%. Aquí s’hi inclou l’atenció rebuda per les tutories, pel professorat i pel personal no docent. També es feien preguntes sobre l’organització de sortides, l’ordre i la neteja i el clima de convivència a l’escola. 

Algunes respostes d’aquest apartat ens traslladen reflexions sobre la comunicació família-escola que caldrà analitzar: l’ús excessiu del paper (i la manca d’immediatesa), l’organització de la informació a la web, la difusió de les fotos de l’alumnat, la comunicació telefònica de retards i absències o la necessitat d’explicar alguns aspectes relacionats amb l’avaluació, especialment a l’ESO.

Aquests comentaris poden tenir certa relació amb la valoració que es fa al bloc “vies de comunicació” (web,  butlletí electrònic, xarxes socials). En general, les respostes de les famílies es reparteixen equitativament entre els nivells de satisfacció “total”, “bastant” i “mitjanament”. Els resultats són similars a l’enquesta anterior i, mirant l’evolució dels últims cursos, continua la tendència a la millora. Les reunions de famílies són la via de comunicació amb una millor valoració, un ítem que rep un 90% de respostes positives entre les “totalment” i “bastant” satisfactòries.