Presentem al·legacions pel futur de l’escola concertada

By 26/02/2020Escola

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en catalán.

Recollida d’al·legacions fins dijous 27 de febrer de 2020 
Nous projectes de decret del Departament d’Educació sobre l’escola concertada

El Departament d’Educació ha obert a informació pública dos nous projectes de decret que afecten l’escola concertada. Un sobre la programació de l’oferta de places escolars i l’admissió de l’alumnat, i l’altre sobre els concerts educatius.

Ambdós decrets qüestionen la situació de l’escola concertada i, concretament aquest darrer, la situació dels concerts educatius (el model de gestió finançat parcialment amb fons públics).

 

Riscos i afectacions sobre l’escola

D’aquesta manera, la nova proposta de regulació preveu que el concert depengui principalment de dos factors:

– una programació anual de l’oferta educativa que podrà suposar la supressió d’unitats concertades (una unitat és una grup-classe) abans que les famílies hagin pogut optar pel seu centre de preferència.

– la demanda a les escoles concertades de nous requisits –a criteri de l’administració–, que implicaran nous costos per als centres sense que hi hagi una millora del sistema de finançament –actualment del tot insuficient–. De fet, el decret no fa cap previsió pressupostària, tot i reconèixer l’infrafinançament de l’escola concertada i, en canvi, sí que demana als centres assumir nous costos.

Aquests elements, la incertesa a l’hora d’ofertar les places i l’infrafinançament, deixen l’escola en una situació en què es fa molt difícil complir les exigències contemplades pels nous projectes de decret.

 

El posicionament com a escola concertada

Des de les associacions patronals de les escoles concertades, a les que estem associats, sempre s’ha optat pel diàleg i per mantenir reunions on defensar els nostres posicionaments i on defensar l’escola concertada. S’han fet arribar al·legacions conjuntes i s’han volgut deixar clares les línies vermelles d’aquests projectes de decret.

Val la pena recordar que, com la nostra, moltes de les escoles concertades hem sorgit de la societat civil, creades per la iniciativa social, per les famílies, per equips de mestres i professors amb la creença de que aquest model d’escola és una forma de garantir una educació lliure i de qualitat.

És per això que defensem el dret preferent de les famílies a triar escola, defensem que cal respectar el concerts signats per les escoles, defensem la participació de les escoles concertades en la programació de l’oferta educativa i defensem i exigim el finançament suficient –i entenem que progressiu– per poder fer efectiva la gratuïtat del Servei Educatiu de Catalunya amb igualtat de drets i deures.

Lluitar contra la segregació escolar que pateixen algunes escoles públiques, és evidentment una obligació de les autoritats educatives del país i tota la comunitat educativa s’hi ha de sentir compromesa, però aquestes situacions no es resolen només per la via legislativa, es resolen amb la voluntat ferma de donar compliment a la LEC, de proveir suficientment de recursos el Servei Educatiu de Catalunya i, en definitiva, de finançar adequadament l’educació.

 

Una demanda per fer sentir la veu de l’escola concertada

És per tot això que us demanem la vostra col·laboració per fer arribar al Departament d’Educació el document d’al·legacions que s’acompanya i així fer sentir la veu de la comunitat educativa concertada per consolidar el marc democràtic que ens hem donat, per la continuïtat del servei que fan al país les escoles concertades, pel respecte als drets de les famílies que hi confien, i als professionals que acompanyen a l’alumnat, ajudant-los a créixer i a fer-se grans.

 

És per tot això que demanem la vostra signatura i la de persones del vostre entorn a les al·legacions que us proposem.

Ho podeu fer utilitzant aquest model d’al·legació i entregant-la a l’escola. Les farem arribar al Departament d’Educació.

Des de l’escola i des de les associacions patronals seguim treballant per la defensa de l’escola concertada, pels drets de les famílies i pel lloc de treballs dels nostres treballadors i treballadores.