Com arribem a la calma: coherència cardíaca

Toia Castellà, psicòloga i orientadora de l’escola