Fem robòtica a l’escola: fem un gran treball en equip!

A partir de P5, l’alumnat experimenta, juga i aprèn amb la programació de robots

Ja fa uns anys que la robòtica va entrar a la nostra escola, primer començant pels cursos de secundària i, poc a poc, arribant a  primària i educació infantil.

La robòtica és un ensenyament multidisciplinar en el que entren en joc àrees com la matemàtica, la tecnologia i les ciències, a la vegada, contribueix al desenvolupament del pensament lògic i potencia l’autonomia personal i l’autoorganització, la capacitat d’anàlisi, la imaginació, el llenguatge, les habilitats socials, el treball en equip, la creativitat i la resolució de problemes.

A més, l’alumnat desenvolupa la tolerància a la frustració, ja que, davant de les errades, es fomenta que no es rendeixi, que busqui noves solucions, aprenent a trobar nous camins. L’assaig – error és imprescindible per avançar. 

A P5, 1r i 2n de primària, l’alumnat experimenta i aprèn amb les abelles robot ‘Bee bots’. Treballant en grups, programen el moviment del robot amb els comandaments i, amb el suport de les cartes, creen una seqüenciació d’ordres per tal que el Bee-bot es desplaci sobre les estoretes temàtiques que les acompanyen per crear històries a l’Illa del tresor, al poble o la ciutat, entre d’altres.

Aquest tipus d’activitat ajuda els infants a treballar en equip, a ser creatius, a fomentar el raonament lògic i a estructurar el pensament. Abans d’iniciar la sessió amb el petits, es treballa la lateralitat, tot jugant i fent exercicis per poder vivenciar i interioritzar motriument els desplaçaments que hauran de programar amb els robots.

Amb tota aquesta tasca, s’aconsegueix que l’alumnat treballi la noció espaial, la motricitat, la lògica, així com el respecte i la curiositat.

A 3r i 4t de primària, s’inicia al llenguatge de la programació amb els robots educatius Lego Wedo 2.0. A 5è i 6è de primària ho fan amb el Lego Mindstorms NXT, amb els que poden construir models de creació lliure o seguir els existents al programari LEGO Education. A través del treball col·laboratiu i cooperatiu, apliquen continguts matemàtics, lingüístics i tecnològics. Descobreixen el funcionament de sensors, motors, rodes, eixos i altres components tècnics, tot resolent petits reptes que se’ls van plantejant.

A secundària, es planteja la robòtica des de dos vessants. Per una banda, des de l’assignatura optativa de robòtica que s’ofereix a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO durant el primer semestre. L’alumnat segueix desenvolupant les estratègies de programació i muntatge a partir de projectes i reptes plantejats, treballen amb els robots de Lego Mindstorms EV3.

Per altra banda, a l’ESO s’ofereix l’activitat extraescolar de robòtica, oberta a tots els cursos, amb l’objectiu de preparar un robot per a presentar-se a alguna de les competicions que es duen a terme tant a nivell local com nacional.

En els darrers anys ens hem presentat a la First Lego League (FLL) i a la World Robot Olympiad (WRO), assolint en totes dues importants èxits com a escola. El darrer va ser fa 3 anys, quan l’equip dels “RoboPros”, format per alumnat de 1r i de 4t d’ESO, va arribar a la final d’Espanya de la First Lego League, celebrada a Tenerife, aconseguint el segon premi a la programació.