Formació continuada: educant les persones que eduquem

El claustre es forma en el marc del programa “Escoles per la Igualtat i la Diversitat”

En qualsevol professió és necessària la revisió de la tasca que duem a terme. Per fer-ho, ens cal disposar d’espais de reflexió individual i col·lectiva que ens ajudin a millorar la pròpia tasca i el seu desenvolupament. Enriquint-la, millorant-ne els recursos i sent més creatius, obrint el ventall de possibilitats, fent-nos preguntes i respostes… Si, a més, aquesta tasca la realitzem amb un material tan sensible com són els infants i els joves, tot això encara té més sentit.

Hi ha moltes maneres d’aprofundir en la nostra tasca i totes elles ens han de portar a un aprenentatge que doni sentit a allò que fem, s’actualitzi i ens obri la ment cap altres maneres de fer.

La formació continuada és indispensable per poder millorar, ampliar o canviar la mirada cap a la manera de fer escola. No és fàcil seleccionar quin aspecte es pot treballar, ja que la tasca de l’escola és infinita i sempre hi ha coses per descobrir, aprofundir i aprendre, però és important saber llegir els moments i les necessitats.

Entre d’altres formacions que hem fet, aquest curs, des del Consorci d’Educació de Barcelona se’ns va oferir a tot el claustre la formació del programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat.

El projecte està impulsat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha desenvolupat de forma coordinada amb el Consorci d’Educació. Cada centre hi participa durant dos cursos escolars, en els quals es realitzen els tres nivells de treball del programa: el relatiu al professorat, a l’alumnat i al treball amb la comunitat educativa del centre.

Es tracta d’un nou programa de formació, assessorament i acompanyament als centres educatius de Barcelona amb l’objectiu de promoure models relacionals en l’alumnat de 3 a 16 anys basats en valors com la igualtat, l’equitat i el respecte, i prevenir la violència en les interaccions personals per raons de diversitat afectiva sexual i de gènere, d’origen cultural i religiós,  funcional i de classe social.