Iniciem el projecte “La clau és la pau”

Al desembre, els nois i noies de sisè vam fer la primera sessió. Vam fer les primeres reflexions sobre què entenem per PAU, CONFLICTE i VIOLÈNCIA.

Durant el curs 2018-2019, l’escola va iniciar un projecte “La clau és la pau: repensant els conceptes de pau i guerra” amb col·laboració amb El Born Centre Cultural i de Memòria i l’empresa de serveis educatius Fragments. Després d’una valoració molt positiva, enguany seguim amb el projecte a 6è de primària. 

L’objectiu del projecte és reflexionar entorn dels conceptes de violència, conflicte i pau per identificar-ne el sentit i la significació individual i col·lectiva, tot convidant a generar una cultura de la pau no entesa com l’absència de guerra, sinó com a posicionament crític i compromès davant la realitat que ens envolta. 

Així mateix, els alumnes prendran partit per canviar la realitat que els envolta: pensaran, dissenyaran i elaboraran la seva pròpia exposició que visibilitzarà reflexions, actuacions i el procés seguit.

Durant les vacances, hem entrevistat persones del nostre entorn per a conèixer les seves visions. I aquest segon trimestre, l’hem començat anant a visitar El Born Centre Cultural i de Memòria, on hem definit més concretament els conceptes “pau”, “violència” i “conflicte”, distingint entre “pau positiva” i “pau negativa”. També hem visitat els jaciments històrics per analitzar la vulneració de drets que es cometen en tot conflicte bèl·lic. 

Amb tot això, iniciem el camí de reflexionar, comprometre’ns i actuar per canviar el nostre entorn.