Innovamat: el nou aprenentatge de les matemàtiques a primària

By 26/03/2021Primària
Descobrir i construir el coneixement matemàtic de forma manipulativa i al ritme de cadascú

Innovamat és el projecte de treball de l’àrea de matemàtiques a primària que vam implantar el curs passat de 1r a 4t de primària, després de la formació per part del professorat. Aquest curs s’hi ha incoporat 5è i el curs vinent ho farà 6è de primària.

Aquest mètode pedagògic parteix de materials manipulatius, físics i virtuals, i ofereix a l’alumnat la possibilitat d’anar construint el seu propi coneixement a partir de reptes matemàtics rics i variats.

Amb l’objectiu d’apropar a les famílies el funcionament i objectius del projecte, aquest trimestre s’han organitzat dues xerrades que han permès donar a conèixer quin és el plantejament d’Innovamat, com el treballa l’alumnat a l’aula i també com se’l pot ajudar a casa.

En aquest sentit les claus del projecte són que treballa per la descoberta i la construcció del coneixement matemàtic d’una forma manipulativa i individualitzant el seu aprenentatge en funció dels diferents ritmes i vetllant per l’atenció a la diversitat de l’alumnat. L’objectiu principal és desenvolupar la competència matemàtica fugint de la memorització i de processos abstractes difícils de comprendre per part de l’alumnat.

Per entendre les estratègies que el projecte utilitza a l’aula amb l’alumnat, Innovamat facilitat a les famílies diversos vídeo-tutorials que expliquen els principals processos en què s’ensenyen i s’aprenen les matemàtiques i que s’acompanyen d’explicacions i fitxes descarregables.