L’aprenentatge servei comunitari a l’Escola

El Servei Comunitari és una acció educativa de caràcter obligatori, orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana…

Què és el servei comunitari?

D’acord amb l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, el Servei Comunitari és una acció educativa de caràcter obligatori, orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana de l’alumnat al llarg de la seva trajectòria escolar.

Són objectius del Servei comunitari els següents:

  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius.
  • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn.
  • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social.

Què és l’aprenentatge i servei?

La metodologia utilitzada per aconseguir aquests objectius és l’aprenentatge servei, es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte; permetent  a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís.

 

Quins projectes duem a terme a l’escola?

Des del curs 2019- 2020, la nostra escola col·labora amb l’obra social de Sant Joan de Déu participant del programa educa SJD treballant el tema del sensellarisme. Aquest curs, amb el grup de 4t d’ESO i com a part del servei, farem voluntariat a la Magic Line https://www.magiclinesjd.org/

En el curs de 3r d’ESO, ens estrenem amb un nou projecte, PlanetAcció, impulsat per dues entitats, la Fundació Adsis i Justícia Alimentària. Un dels objectius d’aquest Servei Comunitari és prendre consciència del sistema alimentari actual i de les seves conseqüències.

 

El procés amb l’alumnat es divideix en 4 blocs: 

Bloc 1. Vivim en un sistema alimentari globalitzat (sensibilització i investigació)

Bloc 2. D’on i com arriba l’aliment? (campanya d’acció)

Bloc 3. Les conseqüències de les meves decisions (2a campanya d’acció)

Bloc 4. Celebrant el viscut (Cloenda i celebració)

Destacar que les famílies també esteu convidades a participar, a través de xerrades o de tallers de cuina virtuals.