ESCOLA

Benvinguts

L’Escola Sant Felip Neri va néixer l’any 1959, al cor del Barri Gòtic, quan el Pare Serafí Alemany Esteve la creà amb la finalitat de formar els nens i joves en la seva dimensió personal i social.

A partir de l’any 1982 se’n va fer càrrec la Fundació Privada Torras i Bages –adscrita al Protectorat de Fundacions Catalanes- amb la voluntat de continuar i consolidar la tasca per a la qual havia estat creada. Des de l’any 1988 és un centre privat-concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat.

Som escola catalana renovadora

Sant Felip Neri és una escola catalana que des del seu inici s’integra als moviments de renovació pedagògica, i durant els més de 50 anys d’existència, aquest esperit de renovació ha estat sempre present, gràcies a la professionalitat de l’equip de l’Escola.

Centre formador de mestres, professors/es i psicopedagogs/es

La nostra escola és centre formador de les noves generacions de docents i d’altres professionals que volen dedicar-se al món de l’educació.

Cada curs, diferents estudiants, docents i especialistes en formació volen venir a aprendre amb nosaltres. I no només perquè nosaltres també aprenem tot ensenyant, sinó perquè fan una tasca molt útil per l’escola.

Volem

Ajudar a l’alumnat a desenvolupar-se segons les seves capacitats físiques, psíquiques i intel·lectuals per tal que assoleixin els coneixements i competències necessàries per anar construint el seu propi futur.

Volem educar en valors i per a la convivència, amb una visió humana i transcendent, persones capaces d’actuar de manera justa i solidària.

També volem fomentar la participació responsable i democràtica en la vida de l’escola, creant espais de treball compartit: comissions de festes, comissions de treball, reunions de delegats…

Ens agrada

Ser una escola sostenible: participant en l’Agenda 21, reutilitzant paper,
socialitzant els llibres de text…

Participar i col·laborar amb altres entitats,: fent treballs de recerca amb la Universitat, col·laborant amb l’IMEB…

Organitzar diades monogràfiques per a tota l’Escola: de l’experimentació, d’Educació física, de les llengües, del so i el silenci, de l’aigua…

Conèixer i viure la pròpia cultura: Jocs Florals, festes populars, Festa
Major…

Explicar allò que fem als nostres canals online.

Compartir activitats amb altres institucions: Audiència Pública, activitats musicals, activitats esportives…

Conèixer altres realitats i altres formes de viure.

Gaudir de l’entorn i de la natura.

OFERTA EDUCATIVA

Infantil

L’entrada a l’escola és un moment molt important i per això posem especial atenció al procés d’adaptació de P-3, fent un seguiment individualitzat acurat.

Realitzem activitats compartides entre els diferents nivells del cicle com interclasse o racons de lliure circulació.

Treballem per projectes trimestrals.

Primària

Seguim la metodologia de projectes en les àrees de Coneixement del medi.

Fem tallers, espais d’aprenentatge i treball individual com a metodologia per a desenvolupar l’autonomia i la gestió del propi aprenentatge i treball.

Elaborem les normes de convivència pròpies de cada grup-classe i establim les assemblees de classe com a espai de diàleg dins el mateix.

Acompanyem els alumnes en el procés d’aprenentatge i creixement personal.

Secundària

Acció tutorial amb tutoria individual (2 tutors per grup), elaborem projectes de treball, treballem amb grups flexibles en les àrees instrumentals i grups reduïts en les altres àrees.

Orientem a l’alumnat de 4t d’ESO en el seu futur acadèmic.

Elaborem les nostres pròpies normes de convivència i fem assemblees com espai de diàleg i participació en la vida de l’Escola.

SERVEIS

Comissió d’atenció a la diversitat

La Comissió d’atenció a la diversitat és l’equip de professionals responsables de dur a terme l’atenció psicopedagògica de l’alumnat. El componen la psicòloga i els mestres de suport educatiu.

Les seves funcions són les següents:

  • Atenció psicopedagògica a l’alumnat.
  • Orientació a docents i famílies. Organització del treball específic a realitzar en els àmbits de curs, cicle o general d’escola.
  • Acompanyar l’adaptació dels nens i nenes de P-3 i col·laborar en l’orientació acadèmica de l’alumnat de 4t d’ESO.
  • Prevenció i detecció de necessitats educatives específiques.
  • Analitzar les necessitats individuals i grupals detectades pels mestres.

Socialització de llibres de text

La socialització dels llibres de text a l’escola ha permès crear un fons de llibres per tal que els alumnes en facin us com si fos material escolar.

Els objectius de la socialització dels llibres de text són:

  • Facilitar a tot l’alumnat els llibres de text, amb un estalvi important per a les famílies.
  • Educar en la responsabilitat i la cura dels béns comuns. Alumnat, famílies i docents es responsabilitzen del control i cura dels llibres.
  • Educar en els valors de sostenibilitat.

Menjador

L’Escola gestiona i ofereix servei de mitja pensió per aquelles famílies que ho desitgin. Actualment el menjador es troba al refrectori del Convent i la cuina és un càtering ecològic que ofereix productes de proximitat i de temporada. En aquesta tasca comptem amb un grup de monitors.