4rth Grade. English Class. Penfriend project.

In this project we have met students from another school by exchanging letters.  It is a fun activity and we learn lots of new vocabulary. We also recorded a video to present ourselves! It is a project in collaboration with students from Barcelona Universitat Autònoma.

4rth Grade. English Class. Penfriend project.

A través d’aquest projecte hem conegut els estudiants d’una altra escola a través de l’intercanvi de cartes. És una activitat divertida per aprendre un munt de vocabulari nou. També hem fet un vídeo de presentació de la classe!. Aquest projecte el fem en col·laboració amb estudiants de la Universitat Autònoma.