PORTES OBERTES

Primera entrevista

Si esteu interessats a portar el vostre fill/a a l’escola el curs 2018/19, podeu acordar una primera entrevista. Ens podeu trobar als telèfons 93 301 12 96 o 676 87 46 92,  o podeu omplir la fitxa que trobareu a continuació. En aquesta primera entrevista compartirem amb vosaltres el projecte pedagògic de l’Escola Sant Felip Neri i us aclarirem tots aquells aspectes que siguin del vostre interès i ens vulgueu demanar.

Per poder-vos atendre millor i evitar les presses d’última hora, us recomanem que aquesta primera entrevista la concerteu el més aviat possible.

P3P4P51r Prim2n Prim3r Prim4t Prim5è Prim6è Prim1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO

CALENDARI

Presentació de les sol.licituds
13 al 24 d’abril
Publicació de les llistes amb el barem provisional
3 de maig
Reclamacions
4 al 8 de maig
Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions
10 de maig
Sorteig
11 de maig
Publicació de la llista ordenada definitiva
15 de maig
Publicació de les llistes d’alumnat admès i, si escau, llista d’espera
12 de juny
Període de matriculació (Infantil, Primària i 1r ESO)
21 al 27 de juny
Període de matrícula extraordinària d’ESO
5 al 7 de setembre

DOCUMENTACIÓ

Matrícula curs 2018/2019

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en el cas que sigui major de 14 anys o si, tot i no tenir 14 anys, té DNI.
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual)
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.

Per justificar els criteris generals d’admissió, cal presentar:

Proximitat al centre

Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al.lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta.
Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al.lega el domicili del lloc de treball. Renda anual de la unitat familiar.

Renda anual de la unitat familiar

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans

Original i fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33%.

Família nombrosa o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.