Triar escola, una decisió important

Al costat de la família, l’escola és l’entorn en què el/la vostre/a fill/a conviurà amb més intensitat i on trobarà les persones que l’acompanyaran en el dia a dia del seu creixement i del seu aprenentatge.

Per això, a l’hora de descobrir Sant Felip Neri, us animem a venir i a conèixer l’escola en funcionament per viure-la en primera persona en una entrevista personalitzada. Us compartirem el nostre projecte pedagògic, us ensenyarem com ens organitzem i mirarem de resoldre tots els vostres dubtes.

No ho dubteu: pregunteu i veniu a veure’ns. Només així, famílies i futur alumnat veureu de prop l’escola, coneixereu l’equip de persones que la formem i descobrireu quina és la nostra forma de treballar!

Formulari de contacte i protecció de dades

Durant el període de preinscripció, us farem arribar tota la informació relacionada amb el procés, els terminis i la documentació necessària per a presentar la vostra sol·licitud, així com els principals trets del nostre projecte educatiu.

En breu, ens posarem en contacte amb vosaltres per convidar-vos a una entrevista personalitzada a l’escola, que també podeu demanar trucant al 93 301 12 96 o al 676 87 46 92.

Calendari i publicació de les llistes

La informació més actualitzada pel que fa a les dates i al funcionament del procés la trobareu al web del Departament d’Educació queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

– Jornada de Portes Obertes: dissabte 27 de febrer.

– Publicació de l’oferta inicial: dijous 11 de març. CONSULTA-LA AQUÍ

– Presentació i/o modificació de sol·licituds: del dilluns 15 al dimecres 24 de març.

– Presentació de documentació: fins el divendres 26 de març.

– Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: dilluns 19 d’abril. CONSULTA-LA AQUÍ

– Presentació de reclamacions per les puntuacions provisionals dels barems: del dimarts 20 al dilluns 26 d’abril.

– Publicació de la llista de puntuacions després de resoldre les reclamacions: pendent de confirmar. CONSULTA-LA AQUÍ

– Sorteig públic del número de desempat: pendent de confirmar. CONSULTA’L AQUÍ

– Publicació de la llista ordenada definitiva: pendent de confirmar. CONSULTA-LA AQUÍ

– Presentació de sol·licituds sense assignació (assignació d’ofici): pendent de confirmar.

– Publicació de l’oferta final: divendres 4 de juny. CONSULTA-LA AQUÍ

– Publicació de la llista d’alumnat admès i, si es cau, de la llista d’espera: pendent de confirmar.

– Alumnat assignat al centre. CONSULTA-LA AQUÍ
– Alumnat en llista d’espera. CONSULTA-LA AQUÍ
– Llista de preinscripcions fetes al centre. CONSULTA-LA AQUÍ

– Període de matriculació: pendent de confirmar.

Consulta aquí l’estat de la teva sol·licitud

Durant tot el procés pots consultar l’estat de la teva sol·licitud de preinscripció al web del Departament d’Educació, introduint el document identificatiu del/de la pare/mare/tutor/a sotasignant i el codi de preinscripció de la sol·licitud.

Documentació

Podeu consultar el llistat ampliat al web del Departament d’Educació i també a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Per fer la preinscripció:

– Escanejat, foto o fotocòpia del llibre de família, del certificat de naixement o d’altres documents relatius a la filiació.

– Escanejat, foto o fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat de la persona que presenta la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora).

– Escanejat, foto o fotocòpia del DNI, NIE i/o passaport de l’alumne/a, si en té (obligatori en el cas que sigui major de 14 anys).

Per justificar els criteris generals d’admissió a la preinscripció:

Proximitat al centre:

– Escanejat, foto o fotocòpia del certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta.

– Escanejat, foto o fotocòpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al.lega el domicili del lloc de treball. Renda anual de la unitat familiar.

Renda anual de la unitat familiar:

– Escanejat, foto o fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans

– Escanejat, foto o fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33%.

Família nombrosa o monoparental

– Escanejat, foto o fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per fer la matrícula:

– Original i escanejat, foto o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de tots els/les pares/mares/tutors/tutores (on aparegui l’adreça correctament). Recordeu que quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideix amb el domicili del DNI, cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

– Escanejat, foto o fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual).

– Escanejat, foto o fotocòpia del carnet de vacunacions (o certificat del pediatra, en cas de no disposar-ne).

– Escanejat, foto o fotocòpia del darrer informe de notes de la llar d’infants, de l’escola o de l’institut anterior.

– Dues fotografies de carnet.