Triar escola, una decisió important

Al costat de la família, l’escola és l’entorn en què el/la vostre/a fill/a conviurà amb més intensitat i on trobarà les persones que l’acompanyaran en el dia a dia del seu creixement i del seu aprenentatge.

Conscients que ens trobem en un moment excepcional, i que malauradament no us podem convidar a descobrir i viure l’escola en primera persona, continuem posant-nos a la vostra disposició per respondre a tots els vostres dubtes, ja sigui a través del correu electrònic escola@santfelipneri.cat o del telèfon 93 301 12 96. A través d’aquests canals, també podeu demanar-nos una entrevista personalitzada perquè, via telefònica o videoconferència, us puguem explicar de tu a tu el nostre projecte educatiu i pogueu traslladar-nos totes les preguntes que tingueu!

Calendari

Les dates marcades amb un són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

La informació més actualitzada pel que fa a les dates i al funcionament del procés la trobareu al web del Departament d’Educació queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

– Jornada de Portes Obertes: dissabte 15 de febrer a les 11h.

– Publicació de l’oferta inicial: divendres 8 de març. CONSULTA-LA AQUÍ

– Presentació telemàtica de sol.licituds: del dimecres 13 al divendres 22 de maig.

– Presentació presencial de sol.licituds, per a casos excepcionals: del dimarts 19 al divendres 22 de maig

– Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: *divendres 29 de maig.

– Presentació de reclamacions per les puntuacions provisionals dels barems: *del dimarts 2 al divendres 5 de juny.

– Publicació de la llista de puntuacions després de resoldre les reclamacions: *dimarts 9 de juny.

– Sorteig públic del número de desempat: *dimarts 9 de juny a les 11:00h

– Publicació de la llista ordenada definitiva: *dijous 11 de juny.

– Presentació de sol·licituds sense assignació (assignació d’ofici): *del divendres 16 al dilluns 29 de juny.

– Publicació de l’oferta final: *dilluns 6 de juliol

– Publicació de la llista d’alumnat admès i, si es cau, de la llista d’espera: *dimarts 7 de juliol.

– Període de matriculació telemàtica: del dilluns 13 al divendres 17 de juliol.

Formulari de contacte

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com ens sigui possible per donar-vos una entrevista personalitzada.

A més, durant el període de preinscripció, us farem arribar tota la informació relacionada amb el procés, els terminis i la documentació necessària per a presentar la vostra sol·licitud, així com els principals trets del nostre projecte educatiu.

Documentació

Podeu consultar el llistat ampliat al web del Departament d’Educació i també a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Per fer la preinscripció:

– Escanejat, foto o fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Escanejat, foto o fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat de la persona que presenta la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora).

– Escanejat, foto o fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té (obligatori en el cas que sigui major de 14 anys).

Per justificar els criteris generals d’admissió a la preinscripció:

Proximitat al centre:

– Escanejat, foto o fotocòpia del certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al.lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta.

– Escanejat, foto o fotocòpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al.lega el domicili del lloc de treball. Renda anual de la unitat familiar.

Renda anual de la unitat familiar:

– Escanejat, foto o fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans

– Escanejat, foto o fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33%.

Família nombrosa o monoparental

– Escanejat, foto o fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per fer la matrícula:

– Escanejat, foto o fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual)

– Escanejat, foto o fotocòpia del carnet de vacunacions (o certificat del pediatra, en cas de no disposar-ne).