Preinscripció i matrícula 2020-21

Com fer la sol·licitud de preinscripció:

El divendres 29 de març comença el període de sol·licituds de la preinscripció escolar 2019-20, que durarà fins el dimarts 9 d’abril. Durant aquests dies, podreu presentar el vostre formulari a l’escola que situeu com a primera opció. A la nostra escola us atendrem a l’edifici de la Plaça Sant Felip Neri de 9h a 13h i de 15h a 17h de dilluns a divendres.

Podeu omplir el formulari de sol·licitud per internet (a través de l’aplicatiu), amb ordinador (des del formulari en PDF), o bé a mà (amb una còpia impresa del formulari). La sol·licitud es validarà presencialment a l’escola, presentant el formulari signat (o el comprovant) i la resta de documentació necessària.

Formulari per internet
Podeu fer la preinscripció telemàtica a través de l’aplicatiu i imprimir-ne el comprovant al final.

Formulari per ordinador
Podeu omplir el formulari de sol·licitud amb l’ordinador mitjançant el lector de PDF i imprimir-lo després.

Formulari a mà
Podeu imprimir el formulari i omplir-lo a mà, o bé demanar-ne una còpia impresa a la consergeria de l’escola.
A l’hora d’omplir el formulari, tingueu en compte:
 • Només es pot presentar una sol·licitud per alumne/a, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència).
 • Presentar una nova sol·licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • El “RALC” o “identificador de l’alumne/a” és una dada que cal aportar i que es pot demanar a l’escola on l’alumnat està escolaritzat actualment. A l’alumnat que es preinscriu a P3 se li assignarà després de presentar la sol·licitud.
 • El camp de l’adreça de correu electrònic s’aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Documentació necessària per fer la preinscripció:

 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
 • Documentació per acreditar els criteris de prioritat.

Més informació sobre la documentació necessària i els criteris

Criteris de prioritat: com s’accedeix a una plaça?

 • Proximitat a l’àrea d’influència: fins a 30 punts. Domicili habitual dins l’àrea d’influència: 30 punts. Lloc de treball pare/mare/tutor/a a l’àrea d’influència: 20 punts. Domicili al mateix districte municipal: 15 punts. Domicli al mateix municipi: 10 punts.
 • Germans a l’escola o pare/mare/tutor/a treballant-hi: 40 punts.
 • Discapacitat alumne/a, germà/na o pare/mare/tutor/a igual o superior al 33%: 10 punts.
 • Beneficiaris de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

Si sou família nombrosa o monoparental, obtindreu 15 punts com a criteri complementari (per desempat). Les malalties cròniques ja no es contemplen com a criteri, igual que si pares o germans són exalumnes.

Per justificar els criteris generals d’admissió, cal presentar:

Proximitat al centre

Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al.lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta.
Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al.lega el domicili del lloc de treball. Renda anual de la unitat familiar.

Renda anual de la unitat familiar

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans

Original i fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33%.

Família nombrosa o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Calendari
Jornada de Portes Obertes
Dissabte 23 de febrer a les 11h
Reunions informatives
Dimarts 26 de febrer i dimecres 6 de març
Presentació de les sol.licituds
Del 29 de març al 9 d’abril
Publicació de les llistes amb el barem provisional
Divendres 26 d’abril
Reclamacions per les puntuacions provisionals dels barems
Del 29 d’abril al 3 de maig
Sorteig de desempat
Dimecres 9 de maig
Publicació de les llistes amb els barems definitius
Dimarts 14 de maig
Publicació de les llistes amb les places adjudicades i la llista d’espera
Dimecres 12 de juny
Període de matriculació (Infantil, Primària i ESO)
Del dijous 20 al dimecres 26 de juny

Consulta aquí tot el calendari detallat

Matrícula 2019-2020

El període de matriculació al centre escolar serà del dijous 20 al dimecres 26 de juny.

Per fer la matrícula, caldrà aportar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare, tutors/es.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en el cas que sigui major de 14 anys o si, tot i no tenir 14 anys, té DNI.
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual)
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.

Consulta si formes part de l’àrea d’influència:
La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés.
Descarrega el plànol amb la zona d’influència de l’Escola i consulta si el teu domicili forma part de la zona de l’escola: