Projecte Innovamat: les noves matemàtiques!

Un mètode per emocionar, estimular i motivar l’alumnat de primària en l’aprenentatge de les matemàtiques

L’alumnat de cicle inicial i cicle mitjà de primària implementa aquest curs el nou projecte ‘Innovamat‘ d’ensenyament de les matemàtiques.

Aquest mètode pedagògic parteix de materials manipulatius i ofereix a l’alumnat la possibilitat d’anar construint el seu propi coneixement a partir de reptes matemàtics rics i variats.

Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’infant a través d’estímuls positius.

Amb les “aventures i els reptes matemàtics“, els conceptes es presenten en forma de reptes guiats i contextualitzats dins d’històries de fantasia. Cada curs escolar, l’alumnat és protagonista de dues històries diferents plenes de reptes, presentades amb vídeos d’una sèrie d’animació.

Es presenta un problema per sessió i, amb l’ajuda d’activitats introductòries guiades pel mestre/a, es treballa amb profunditat la seva resolució.

Per fer-ho, l’alumnat comptarà amb una plataforma digital per tal de poder practicar el que va aprenent de manera divertida i adaptada a les seves necessitats.

escola-sant-felip-neri-innovamat-elements-matematiques
escola-sant-felip-neri-innovamat-logotip