Projecte: La clau és la Pau

Sortida Born CCM Projecte “La clau és la pau: repensant els conceptes de guerra i pau”

El passat divendres, la classe de les romanes de 6è de Primària, dins del projecte “La clau és la pau”, vam realitzar una sortida al Born CCM. Aquesta sortida s’emmarca dins la primera part del projecte, REFLEXIONEM, on aprenen del passat a través de la memòria i el relat històric.

La primera part va consistir en relacionar diferents imatges que van escollir en la sessió anterior, amb  diferents aspectes importants, com els diferents tipus de violència (directa, cultural i estructural), conflictes i pau negativa i positiva.

Un cop treballats i definits aquests aspectes importants, vam  situar diferents imatges de conflictes bèl·lics, que havíem buscat dies abans, en el mapa del món, i parlar sobre quins eren els diferents drets que es vulneraven i quins dels conceptes treballats es reflectia en cada una.

La darrera part va consistir en contextualitzar la situació històrica de la guerra de successió i a partir d’escoltar diferents històries reals de gent que hi vivia en les actuals restes històriques, parlar i decidir quins eren els drets fonamentals que s’estaven vulnerant durant la guerra.

Amb el treball realitzat en aquesta sortida, vam donar per acabada la primera part del projecte, (REFLEXIONEM) per així poder iniciar la segona part d’aquest, ENS COMPROMETEM.