Aquest és el segon curs que els i les nostres alumnes aprenen a programar uns petits robots anomenats Blue Bot.

Quan la mestra els planteja un petit repte, els infants posen en joc diferents estratègies de pensament per tal de resoldre’l. Ho fan utilitzant les habilitats comunicatives, descobrint que un repte pot tenir diferents solucions i que amb el treball en equip és més fàcil descobrir-les i compartir-les.

Davant d’un repte els alumnes han de dividir-lo en diferents apartats que una vegada resolts, pas a pas, donaran la solució del repte més gran.

A mida que practiquen aquestes petites solucions aprendran a trobar patrons que els permetrà elaborar pensaments i solucions cada vegada més abstractes amb robots que necessiten algoritmes cada vegada una mica més complicats, al cicle mitjà i superior.