Som iguals, som diferents!

By 09/11/2018Escola
A l’escola, donem la benvinguda a totes les maneres de ser, de pensar, de fer, de viure, de sentir, d’estimar…!

Ara fa uns quatre anys, l’escola va sumar-se al Projecte Educatiu d’Escoles Rainbow (PEER), en col·laboració amb l’Associació de Famílies de Lesbianes, Gais, Transexuals, Bisexuals i Intersexuals (FLGTBI).

Dedicat al treball de la diversitat afectiva, sexual i de gènere amb tota la comunitat educativa, un dels objectius del PEER és fer de l’escola un espai segur per a totes les famílies, infants i joves que formen part del col.lectiu LGTBI. Aquest punt continua sent una aposta important de l’escola i un compromís per part de tot el claustre de mestres, ja que el benestar emocional és un dels aspectes claus per a la formació i el creixement personal.

Dins del marc de la coeducació, el PEER proporciona als docients l’oportunitat d’incloure la igualtat de gènere i les minories afectives en el currículum educatiu de forma natural. D’aquesta manera, es crea el context necessari a les aules i els entorns educatius per comprendre i conèixer la diversitat afectiva i la igualtat de gènere.

Una de les propostes que va sorgir del PEER va ser la creació d’un Codi Igualitari, un document encarregat de recordar-nos dia a dia i a tota la comunitat educativa (docents, personal d’administració i serveis, alumnat i també famílies) que l’escola és un espai segur on es respecta, s’accepta, es té cura i es treballa la diversitat. Un espai on s’acull, es respecta i es dona la benvinguda a totes les persones, sigui quina sigui la seva forma de pensar, viure, sentir, estimar i actuar.

Els alumnes de 6è i 1r d’ESO parlen de “Ser gai a l’època d’en Freddie”

El passat 31 d’octubre, el programa “Info-k” del Canal Súper 3 va fer un reportatge sobre la diversitat afectiva i sexual en el marc d’un programa especial sobre Queen Freddie Mercury.