A l’optativa de Física i Química, per demostrar la tercera llei de Newton hem fet enlairar coets propulsats amb aire a pressió. Procés i enlairament!