Tornada a la “normalitat”

El curs 2022-23, ens permet tornar a obrir els calaixos on teníem guardats aquells projectes/activitats globals d’etapa…

El curs 2020-21 va marcar un abans i un després en la societat i en l’àmbit educatiu. Sant Felip Neri va haver de viure la pandèmia com un repte educatiu, amb pocs avantatges i força dificultats i gestionar-ho a contratemps.  Al Parvulari va significar un trasbals que ens va obligar a replantejar-nos i modificar totes aquelles activitats que donaven l’oportunitat a la barreja d’alumnat, i per tant, posant èmfasi en la diversitat d’aprenentatges.

Les activitats col·lectives de tota l’etapa d’Infantil, quedaven reduïdes al grup classe i altres suprimides durant uns cursos, ja fos per falta d’espais o perquè l’essència de les activitats compartides perdia el seu pes pedagògic. El fet d’establir grups bombolles, com a grups estables i hermètics, sense deixar opció a l’heterogeneïtat ens va permetre fer una revisió dels aspectes organitzatius i metodològics de les 3 classes, i també de les mestres.

Enguany el curs 2022-23, sembla que ja podem parlar de la “tornada a la normalitat” en els centres educatius, i per tant, ens permet tornar a obrir els calaixos on teníem guardats aquells projectes/activitats globals d’etapa i tornar-los a incloure durant aquest curs .

Aquesta aturada ens ha permès reorganitzar,  repensar i ampliar algunes de les propostes que ja teníem programades per poder seguir avançant i millorant la qualitat de les situacions d’aprenentatge que oferim als infants.

Des del parvulari, sempre hem cregut que és una riquesa i una oportunitat d’aprenentatge molt significativa l’agrupament de l’alumnat divers i flexible. Aquesta mirada ens permet descobrir els infants amb altres ulls, des de la perspectiva d’altres adults que no són el seu  referent d’aula. Agrupar  l’alumnat amb diferents criteris educatius, ens ofereix  l’oportunitat de fer el    pas d’una transmissió de coneixement a una construcció de l’aprenentatge,  ajuda a construir un model  d’escola. El fet de compartir espais amb altres infants del grup classe, permet poder descobrir altres interessos i tenir més oportunitats per descobrir altres criatures amb qui connectar a nivell maduratiu. També es donen dinàmiques diferents, afavorint la relació entre ser la gran o la petita del parvulari, i per tant, el vincle que es pot establir entre diferents edats. Disposar d’estones compartides ofereix la possibilitat al nostre alumnat de fer canvis de rols i dinàmiques.

En definitiva, estem del tot convençudes que l’aprenentatge flueix d’una manera tranquil·la i engrescadora, relaxada, diversa i interessant. Com a col·lectiu de mestres d’Infantil, fem una mirada sobre la diversitat de l’alumnat, amb una reflexió conjunta per continuar transformant, renovant i  innovant per tal de poder seguir oferint una escola oberta i dinàmica.

 

Olga i Laia, coordinadora de parvulari i tutora de P4